YARDIMIN TEMEL KOŞULLARI

Vakıf tarafından yardım yapılabilmesi için söz konusu personelin, vakıf senedinin amaç bölümünde belirtilen sebeplerle şehit olması, hayatını kaybetmesi veya sakat kalması gerekmektedir. Yardımlar söz konusu personelin kendilerinin, geride kalan eş ve çocuklarının veya ailelerinin talepleri ile ya da vakıf tarafından re’sen yapılır.

Hayatını kaybeden veya sakat kalan personelin vazife maluliyeti kapsamına girebilmesi için SGK Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün vazife maluliyeti kararının alınması, bu maluliyet derecesinin 1 veya 2nci derece olması şarttır.