YARDIM ÇEŞİTLERİ

Yardım yapılacak kapsamda bulunan personelden, şehit olan, hayatını kaybeden kişilerin eş ve çocukları ile muhtaç durumda olan anne ve babalarına ve yardım edilmediği takdirde zarurete düşecek, çalışamaz durumda olan ve infak ve iaşesi şehit olan, hayatını kaybeden personelin üzerine vacip olan kardeşlerine ve sakat kalan personelin kendileri ile yukarıda bahsedilen yakınlarına aşağıdaki yardımlar yapılır.

 1. Ölüm Halinde Yapılan Yardımlar
  1. Konut edindirme yardımı :

   Personelin şehit olması veya vazife malulü olarak vefat etmesi durumunda; ailesinin ev edinmesine katkıda bulunmak amacıyla yapılan yardımdır. Konut yardımı, şehit/vazife malulü personel evli ise eşi ve çocuğuna, bekar ise yardım tarihinde sağ olan anne ve/veya babasına yapılır.
  2. Bakım ve öğrenim yardımı :

   Sürekli başkalarının bakım ve yardımına muhtaç durumundaki çocuklarına bakım yardımı,

   Eğitimlerine katkı amacıyla ilköğretimden başlamak üzere üniversite son sınıfa kadar her seviyedeki (kreş/anaokulu dahil) öğrenciye her ay öğrenim yardımı,

   Üniversiteye hazırlık için lise son, liseye hazırlık için ilköğretim son sınıfta olan öğrencilere dershane yardımı olarak yapılmaktadır.
 2. Sakat Kalma Halinde Yapılacak Yardımlar
  1. Konut edindirme yardımı :

   SGK Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından birinci ve ikinci derece vazife malulü olarak kabul edilen personelin kendisine yapılır.
  2. Sakatlık bakım yardımı :

   SGK Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından birinci ve ikinci derece vazife malulü olarak kabul edilen sakat kalan ve muhtaç olan personele ödenmek üzere şekli ve miktarı Yönetim Kurulunca belirlenecek bir yardımdır.
  3. Bakım ve öğrenim yardımı :

   Ölüm halinde yapılan yardım esasları dahilinde yapılır.
 3. Miktar ve Kabulü Yönetim Kurulunca Takdir Edilen Yardımlar
  • Meslek edindirme kuruluşlarına katılma yardımı,
  • Doğal afetler nedeniyle kullanılmaz hale gelen taşınır mallar ile temel ihtiyaç maddelerinin karşılanmasına dair ayni veya nakdi yardım,
  • Sürekli tedavi bakım ve ihtimam gerektiren hastalıklarda Devlet tarafından karşılanmayan ilaç, tedavi, ameliyat bakım ve protez giderlerinin karşılanması yardımı,
  • Kişinin hayatını idamesi için elzem olan sakat arabası ve tıbbi cihaz yardımı,
  • Çocukların evlenme ve sünnet olma yardımıdır