VAKFIN KURULUŞU

Kartal Vakfı, vakıf senedi hazırlanarak 5 Aralık 1997 tarihinde kurulmuş olup, Asliye 9.Hukuk Mahkemesinin 10.12.1997 gün ve Esas:997/787, Karar No:997/784 sayılı kararı ile tescil edilmiş, 27.12.1997 gün ve 23213 sayılı Resmi Gazetede ilanı yapılmıştır.

KURULUŞTAN KARELER