VAKFIN AMACI

Kartal Vakfı kamu yararına hizmet veren sosyal içerikli bir kuruluş olup, amacı;

Barış ve olağanüstü hallerde, emir veya görevle uçuş yapan uçucularla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçak ve helikopterde bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle,

Barışta iç güvenlik ve asayişi korumak amacıyla görevli olduğu sırada veya bu görevinden dolayı veyahut Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılar nedeniyle,

Yurtdışında sürekli veya geçici görevli bulunduğu sırada veya bu görevinden dolayı tedhiş eylemine veya suikasta uğraması dolayısıyla,

Eğitim, atış, tatbikat, manevra gibi görevleri yaptıkları sırada vukuu bulan bir olayda veya uçuş faaliyetlerine bağlı olarak uçağın uçuşa hazırlanmasından uçuş sonu kontrolüne kadar geçen sürede meydana gelen kazalar nedeniyle,

Anayasa’nın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu andlaşmalar uyarınca yurtdışında görevlendirilenlerden bu görevlerini ifa sırasında,

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 45 nci maddesi hükümlerine göre vazife maluliyeti kapsamında,

şehit olan veya hayatını kaybeden veyahut sakat kalan Türk Hava Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve sivil memurların kendileri, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve kardeşlerinin sosyal, ekonomik gereksinimleri ve çocuklarının eğitimi konusunda dayanışma sağlamaktır.

Vakfın sürekli gelir kaynaklarını Hv.K.K.lığı personelinin gönüllü olarak yaptığı nakit bağışlar oluşturmaktadır. Bunun haricinde Vakıf; Yardım Kampanyaları, Bağış veya veraset yolu ile intikal edecek taşınır-taşınmaz mallar, kıymetli evrak ve hisse senedi bağışlarına da açıktır.