BİLİDİRİM VE MÜRACAAT

Vakıf tarafından, öngörülen ekonomik ve sosyal yardımların yapılabilmesi için olayın kurum amirleri veya hak sahipleri tarafından aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Vakfa bildirilmesi şarttır.

 1. Ölüm halinde aranacak belgeler :
  1. Hak sahibi ve sahipleri tarafından verilmiş dilekçe,
  2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  3. Olayın kısa açıklaması ile ölümün meydana geliş nedeni hakkında kurum amirinin düşünce ve kanaatini içeren durum belgesi.
 2. Sakatlanma halinde aranacak belgeler :
  1. Hak sahibi veya sahipleri tarafından verilmiş dilekçe,
  2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  3. Sakatlanma nedenini açıklığa kavuşturacak nitelikte askeri hastane sağlık kurulu raporuyla, sakatlık derecesini belirleyen SGK Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca verilmiş rapor,
  4. Olayın kısa açıklaması ile sakatlanmanın meydana geliş nedenini açıklığa kavuşturacak nitelikte kurum amirinin kanaatini içeren durum belgesi .
 3. Yukarıda sayılan belgeler dışında;
  1. Öğrenim yardımlarında, öğrenim durumlarını gösteren ve okul idarelerince verilmiş belge,
  2. Lise/üniversite sınavlarına hazırlık kursları için talep dilekçesi, öğrencinin ücretli kurs aldığına ilişkin ilgili kurum yazısı,
  3. Sürekli başkalarının bakım ve yardımlarına muhtaç olanların bu durumlarını kanıtlayan sağlık kurulu raporu,
  4. Evlilik yardımlarında, dilekçe, evlilik cüzdanı fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği.