BANKA KANALI İLE BAĞIŞ

Bağışlarınız için banka hesap numaraları :

Vakıflar Bankası (Hv.K.leri Şubesi, Kodu:375)
TL TR95 0001 5001 5800 7290 1861 04
USD TR37 0001 5001 5804 8010 0382 11
EUR TR96 0001 5001 5804 8000 1754 50
Halk Bankası (TBMM Şubesi, Kodu:1479)
TL TR76 0001 2001 4790 0016 1000 29
USD TR95 0001 2001 4790 0058 1000 08

NOT: Vakfımız, 11.07.2000/1051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar kapsamındadır. Yardım karşılığı verilen makbuz gelir ve kurumlar vergisi kanununda belirtildiği şekliyle vergi matrahından inidirim konusu yapılabilmektedir.

Hangi yöntemle bağış yapılırsa yapılsın bağış sahibinin isim ve adres bilgilerinin tam olarak bildirilmesi yararlı olacaktır.