BİLANÇO

Kartal Vakfı’nın 31.12.2018 Tarihli Ayrıntılı Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR)
I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Hazır Değerler 53.260.997,96 B-Ticari Borçlar 12.300,00
Bankalar 53.260.997,96 Alınan Depozito ve Teminatlar 12.300,00
B-Menkul Kıymetler 41.840,78
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bono. 41.840,78
D-Diğer Alacaklar 6.164,45 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük. 6.006,39
İştiraklerden Alacaklar 5.000
Diğer Çeşitli Alacaklar 1.164,45 Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.706,79
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk. 128.436,87 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.299,60
Gelir Tahakkukları 128.436,87
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 53.437.440,06 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 18.306,39
II-DURAN VARLIKLAR III-ÖZKAYNAKLAR
C-Mali Duran Varlıklar 600,00 A-Ödenmiş Sermaye 5.000,00
İştirakler 600,00 Sermaye 5.000,00
D-Maddi Duran Varlıklar 440.143,54 B-Sermaye Yedekleri 500,00
Arazi ve Arsalar 25.998,00 İştirakler Yeniden Değ.Artışları 500,00
Binalar 259.060,00 C-Kar Yedekleri 42.644.309,23
Taşıtlar 45.969,04 Özel Fonlar 42.644.309,23
Demirbaşlar 97.991,50 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) -862.967,12
Diğer Maddi Duran Varlıklar 11.125,00 F-Dönem Net Karı 12.073.035,10
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 440.743,54 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 53.859.877,21
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 53.878.183,60 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 53.878.183,60
GENEL TOPLAM 53.878.183,60 GENEL TOPLAM 53.878.183,60